Библиотека учёным

Ларикова Людмила Федоровна

Larikova Ljudmila FedorovnaЛарикова Людмила Федоровна – кандидат экономических наук, доцент. Кафедра «Финансы, учет и банковское дело» Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (ЛНУ имени Тараса Шевченко).

Тема кандидатской диссертации: Учет результатов деятельности хозрасчетных бригад (на примере объединений и предприятий Министерства тяжелого и транспортного машиностроения), 1987 год.

Биография

Родилась в 1958 году в семье служащих.

В 1976 году поступила в Ворошиловградский машиностроительный институт. В 1980 году с отличием окончила вышеуказанный вуз по специальности «Бухгалтерский учет в промышленности» и по распределению осталась работать ассистентом на кафедре «Учет и статистика».

В 1983 году поступила в дневную аспирантуру по специальности 08.00.12. «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», которую успешно окончила, защитив кандидатскую диссертацию в марте 1987 года.

В 1990 году присвоено ученое звание доцента по кафедре бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности.

В 2002 году назначена заместителем декана финансово-экономического факультета Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, директором Центра обучения с сокращенным сроком подготовки.

После реорганизации факультета переведена на должность доцента кафедры «Учет и аудит» ВНУ имени Владимира Даля.

Со 2 сентября 2019 года работает в ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Об авторе

Круг научных интересов – управленческий учет накладных расходов, учет и отчетность по международным стандартам, использование международных стандартов аудита в аудиторской практике.

Библиография

  1. Ларікова, Л. Ф. Аналіз методів обліку витрат на виробництво в сучасних умовах господарювання / Л. Ф. Ларікова, Е. Ельсукова // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (26 квітня 2014 р.). / відп. ред. І. Б. Садовська. – Луцьк, 2014.– Ч. 1. – С. 131 – 133.
  2. Ларікова, Л. Ф. Відображення у фінансової звітності прибутку акціонерних товариств / Л. Ф. Ларікова, В. К. Орлова // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. : Економічні науки. – 2017. – Вип. 59. – С. 162 – 171.
  3. Ларікова, Л. Ф. Інформаційна система бухгалтерського обліку як важливий інструмент управління діяльністю підприємства / Л. Ф. Ларікова, В. Ю. Ларіков // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу : тези Міжнар. наук.-практ. конф. до 20-річчя кафедри обліку і аудиту. (Івано-Франківськ, 16 – 17 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – С. 83 – 85.
  4. Ларікова, Л. Ф. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : навчальний посібник / Л. Ф. Ларікова, В. Ю. Ларіков. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 332 с.
  5. Ларікова, Л. Ф. Правові аспекти механізму оподаткування доходів фізичних осіб від дивідендів / Л. Ф. Ларікова // Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців. (Сєвєродонецьк, 19 – 20 травня 2015 р.). – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т iм. В. Даля, 2015. – С. 92 – 97.
  6. Ларікова, Л. Ф. Характеристика аудиторських процедур на різних етапах проведення аудиту / Л. Ф. Ларікова // Вісник Східноукр. нац. ун-ту імені В. Даля. – 2014. – №1 (208). – С. 78 – 81.

Контакты

Адрес:
291011 ЛНР,
г. Луганск, ул. Советская 78

Основная почта:
[email protected]

Резервная почта:
[email protected]

Карта сайта

Режим работы

Понедельник-Четверг - 9:00-18:00
Пятница - выходной
Суббота-Воскресенье - 9:00-17:00

Санитарный день - последний четверг месяца

На нашем сайте и в соцсетях в режиме 24/7

Счётчики

Яндекс.Метрика

Меню